مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

قراردادن یک تصویر در بالای صفحه اول سایت در پروژه های mvc

جمعه, 08 فروردین 1399 00:23

قراردادن یک تصویر در بالای صفحه اول سایت در پروژه های mvc

باسلام

می خواهم یک لوگوی شرکت را در بالای همه صفحات نشان دهد که یک نواری باشد که عرض کل مانیتور را اشغال کند.


<div class="navbar-header pull-left">

          <a class="navbar-brand" href="@Url.Action("Index", "Home")">

            <img src="../Images/img1.png" alt="Site Logo" style="height:auto; width:100%" />

          </a>

        </div>

همانگونه ک میبینید width:100% را نوشته ام ولی طول عکس به انداز واقعی آن است و من می خواهم کل صفحه را بگیرد. اصلا آیا تعریف آن در این موقعیت از فایل درست است؟

محتویات فایل _Layout.cshtml به صورت زیر می باشد.

باتشکر


<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="utf-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>@ViewBag.Title - </title>

  @Styles.Render("~/Content/css")

  @Scripts.Render("~/bundles/modernizr")

  <script src="~/Scripts/jquery-3.4.1.js"></script>

  <script src="~/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.js"></script>

  <script src=”-/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js”></script>

  </head>

<body>

  <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">

    <div class="container">

      <div class="navbar-header"><div class="navbar-header pull-left">

          <a class="navbar-brand" href="@Url.Action("Index", "Home")">

            <img src="../Images/img1.png" alt="Site Logo" style="height:auto; width:100%" />

          </a>

        </div>        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">

          <span class="icon-bar"></span>

          <span class="icon-bar"></span>

          <span class="icon-bar"></span>

        </button>

              </div>

      <div class="navbar-collapse collapse">

        <ul class="nav navbar-nav">

          <li>@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")</li>

          

        </ul>      </div>

    </div>

  </div>  

  <div class="container body-content">

    @RenderBody()

    <hr />

    <footer>

      <p>&copy; @DateTime.Now.Year - <span style="color:aqua"><a href="http://www.Besat.ir" target="_blank">my company information</a></span></p>

    </footer>

  </div>  @Scripts.Render("~/bundles/jquery")

  @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap")

  @RenderSection("scripts", required: false)

</body>

</html>

جمعه, 08 فروردین 1399 09:57

سلام تصویر شما شما در یک a با کلاس

navbar-header pull-left

قرار گرفته که خودش کل صفحه را نگرفته پس بنابر این عکس شما کل این تگ a را خواهد گرفت!

تصویر را به خارج از این a انتقال دهید ببینید رفع می شود یا خیر

جمعه, 08 فروردین 1399 15:00

سلام و تشکر

خیر مشکل رقع نشد

ارسال پاسخ برای این تاپیک