مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطای Internal .NET Framework Data Provider error 1025

شنبه, 21 تیر 1399 13:04

خطای Internal .NET Framework Data Provider error 1025

سلام 

من یک دستور گروه بندی به شکل زیر دارم

var a = context.Requests.GroupBy(g => 1)
                .Select(g => new
                {
                    CC = g.Count(x => x.StatusID == 14 )
                });

که اگر بخوام Query رو داینامیک بنویسم خطای 1025 رو میده

var a = context.Requests.GroupBy(g => 1)
                .Select(g => new
                {
                    CC = g.Count(Query )
                });

ارسال پاسخ برای این تاپیک