مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ایجاد اسلایدر

شنبه, 11 مرداد 1399 11:52

ایجاد اسلایدر

با سلام و وقت بخیر. بخش اسلایدر سایتم کار نمی کنه. میشه راهنمایی کنید؟ 

  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="jquery.slidertron-1.1.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function() {
      $('#slider').slidertron({
        viewerSelector: '.viewer',
        indicatorSelector: '.indicator span',
        reelSelector: '.reel',
        slidesSelector: '.slide',
        speed: 'slow',
        advanceDelay: 4000
      });
    });
  </script>

این بخش هم html 

 <div id="slider">
    <div class="viewer">
      <div class="reel">
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider2.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider1.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider3.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider4.jpg" alt="" />
        </div>
        <div class="slide">
          <img src="pictures/slider5.jpg" alt="" />
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="indicator">
      <span>1</span>
      <span>2</span>
      <span>3</span>
      <span>4</span>
      <span>5</span>
    </div>
  </div>

چهارشنبه, 22 مرداد 1399 10:41

این فایل jquery.slidertron-1.1.js رو چک کنید ببینید درست اضافه شده 

ارسال پاسخ برای این تاپیک