مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در nuget

دوشنبه, 13 مرداد 1399 20:23

مشکل در nuget

سلام من وقتی nuget  باز میکنم با این ارور مواجه میشم:

Missing function body in function declaration.
At C:\Users\AMIR HOSSIEN\Documents\Visual Studio 2015\Projects\WebApplication5\packages\EntityFramework.6.4.4\tools\EntityFramework6.PS2.psm1:241 char:5
+      <<<< WarnIfOtherEFs 'Enable-Migrations'
    + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
    + FullyQualifiedErrorId : MissingFunctionBody
 
Import-Module : The module to process 'EntityFramework6.PS2.psm1', listed in field 'ModuleToProcess' of module manifest 'C:\Users\AMIR HOSSIEN\Documents\Visual Studio 2015\Projects\WebApplication5\pac
kages\EntityFramework.6.4.4\tools\EntityFramework6.PS2.psd1' was not processed because no valid module was found in any module directory.
At C:\Users\AMIR HOSSIEN\Documents\Visual Studio 2015\Projects\WebApplication5\packages\EntityFramework.6.4.4\tools\init.ps1:11 char:18
+     Import-Module <<<<  (Join-Path $PSScriptRoot 'EntityFramework6.PS2.psd1')
    + CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (EntityFramework6.PS2:String) [Import-Module], FileNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : Modules_ModuleFileNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.ImportModuleCommand

مشکل کجاست؟
 

دوشنبه, 13 مرداد 1399 21:26

دوست عزیز سعی کنید از خطا عکس بگیرین

چون طوری که شما خطا رو فرستادین کسی ترقیب نمیشه بررسی کنه

اما پیغام کاملا خطا رو مشخص می کنه 

شما می تونین خطا رو قبل از مطرح کردن تو گوگل جستجو کنین

به احتمال بسیار زیاد مشکلتون حل میشه 

ارسال پاسخ برای این تاپیک