مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در عدم امکان انتخاب دو تاریخ به طور هم زمان در datepicker موجود در سایت

دوشنبه, 13 مرداد 1399 21:27

مشکل در عدم امکان انتخاب دو تاریخ به طور هم زمان در datepicker موجود در سایت

با سلام

من در پروژه ام با استفاده از لینک https://barnamenevisan.org/Articles/Article3805.html یک datepicker پیاده سازی کرده ام. مشکل من در حال حاضر این است که چگونه میتوانم هم زمان یک بازه تاریخ رو در datepicker انتخاب کنم چون در حال حاضر فقط یک تاریخ را میتوانم انتخاب کنم. در حالی که من نیاز دارم روی بازه تاریخ انتخاب شده توسط کاربر عملیات انجام دهم. 

<script type="text/javascript">
    $('#textBoxInputId').MdPersianDateTimePicker({
        Placement: 'bottom', // default is 'bottom'
        Trigger: 'focus', // default is 'focus',
    EnableTimePicker: true, // default is true,
    TargetSelector: '', // default is empty,
    GroupId: '', // default is empty,
    ToDate: true, // default is false,
    FromDate: true, // default is false,
    });
</script>

ارسال پاسخ برای این تاپیک