مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

ahmadi

عضویت از 1393/07/18

راهنمایی در مورد فایل Handler

 • پنجشنبه 25 شهریور 1400
 • 21:23
تشکر میکنم

سلام

من یه فایل Handler  دارم به صورت زیر :

 

public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
      HttpFileCollection files = context.Request.Files;
      foreach (string key in files)
      {
        HttpPostedFile file = files[key];
        string fileName = file.FileName;
        string daatetime = DAL.Utility.lodTime();
        fileName = context.Server.MapPath("~/Managment/attach/"+ "1" + fileName);
        file.SaveAs(fileName);
        string select = fileName;
      }
      context.Response.ContentType = "text/plain";
      context.Response.Write("فایل های با موفقیت آپلود شد");
    }

 

اینم کد اسکریپتش:

$(document).ready(function () {
      $("#B_up_image").click(function (evt) {
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        var data = new FormData();
        var files = $("#C_Main_File_attach").get(0).files;
        if (files.length == 0) {
          alert("شما هیچ فایلی انتخاب نکرده اید");
        } else {
          document.getElementById("msg_answer").style.display = "none";
          for (var i = 0; i < files.length; i++) {
            data.append(files[i].name, files[i]);
            document.getElementById("C_Main_T_Name_File").value = files[i].name;
          }
          $("#progressPersentimage").empty();
          $("#progressimage").css("width", 0);
          $("#progressbarimage").css("display", "block");

          xhr.upload.addEventListener("progress", function (evt) {
            if (evt.lengthComputable) {
              var progress = Math.round(evt.loaded * 100 / evt.total);
              $("#progressimage").css("width", progress + "%");
              $("#progressPersentimage").empty();
              $("#progressPersentimage").append(progress + "%");
              $("#sizeUpload720image").empty();
              $("#sizeUploadimage").empty();
              $('#sizeUploadimage').append("آپلود شده:" + Math.round(evt.loaded / 1024) + "KB" + " / حجم فایل:" + Math.round(evt.total / 1024) + "KB");
              document.getElementById("sizeUploadimage").value = Math.round(evt.total / 1024) + "KB";
              if (document.getElementById("progressPersentimage").innerText == "100%") {
                document.getElementById("msg_answer").style.display = "block";
                document.getElementById("msg_answer").innerHTML = "فایل شما با موفقیت بارگزاری شد";
                document.getElementById("C_Main_Button1").click();
              }
            }
          }, false);
          xhr.open("POST", "../uploader/Message.ashx");
          xhr.send(data);
          evt.preventDefault();
        }
      });

    });

 

 

حالا یه تکس باکس در صفحه ام میخوام  مقدار string select = fileName; که درHandler  است دریافت کنم

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 0 پاسخ
در حال حاضر هیچ پاسخی ارسال نشده است
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند

هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)