مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

جزایری

عضویت از 1401/02/21

مشکل در گریدویو از ورژن 3.5 به ورژن 4.5

 • چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
 • 14:44
تشکر میکنم

من یه برنامه دارم که قبلا با ویژوال استودیو 2008 نوشته شده بود و دات نت 3.5 حالا می خوام روی ویژوال استودیو 2017 ببرمش و دات نت 4.5 

توی این برنامه من گرید ویو دارم در ورژن 3.5 هنگامی که دگمه ویرایش در گرید ویو را می زنم مشکلی نیست ولی در دات نت 4.5 مشکل به وجود میاد و مشکل این است که فیلدهای ردیف انتخاب شده در گریدویو قابل نوشتن میشه

خیلی جستجو کردم ولی روشی که بشه این مشکل را حل کرد را پیدا نکردم

 

این کد هست

<asp:GridView runat="server" ID="dgAuditor" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="ID" EmptyDataText="" 
                  OnRowCommand="dgAuditor_RowCommand" OnRowDeleting="dgAuditor_RowDeleting" OnRowEditing="dgAuditor_RowEditing"
                  Width="100%" Height="100%" OnSorting="SortRecords" AllowSorting="True">
                  <AlternatingRowStyle CssClass="GridRowAlternative"></AlternatingRowStyle>
                  <RowStyle Font-Size="8pt" CssClass="GridItem"></RowStyle>
                  <HeaderStyle CssClass="GridHeader"></HeaderStyle>
                  <Columns>
                  
                    <asp:CheckBoxField DataField="IsInternal" HeaderText="داخلي" />
                    <asp:BoundField HeaderText="نام" NullDisplayText="---"
                      DataField="FullName" SortExpression="FullName" >
                    
                    </asp:BoundField>
                    
                    
                       <asp:BoundField HeaderText="عنوان گواهينامه" DataField="CerTitle" SortExpression="CerTitle">
                    </asp:BoundField> 
                    <asp:BoundField DataField="SCertificationDate" 
                      HeaderText="تاريخ اعتبار گواهينامه" ItemStyle-CssClass="ltr" SortExpression="SCertificationDate" >
                    
                     <ItemStyle CssClass="ltr"></ItemStyle>
                      </asp:BoundField>
                    
                 
                    <asp:ButtonField HeaderText="ويرايش" CommandName="Edit" Text="&lt;img src='../../App_Themes/Icons/Edit-s.png' border='0'/&gt;"/>
                    <asp:ButtonField HeaderText="حذف" CommandName="Delete" Text="&lt;img src='../../App_Themes/Icons/Delete-s.png' border='0'/&gt;" />
                  </Columns>
                </asp:GridView>

                       لطفا مرا راهنمایی کنید

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 0 پاسخ
در حال حاضر هیچ پاسخی ارسال نشده است
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند

هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)