مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ارسال رمز عبور به ایمیل

شنبه, 26 دی 1394 14:27

ارسال رمز عبور به ایمیل

با سلام ..

وقتی دکمه ارسال رو میزنم پیام زیر رو میده! منظور از این پیام چی هستش؟

The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required. Learn more at

این هم کدی هستش که واسه دکمه ارسال نوشتم! اگه اشکالی در کدم هست لطفا بگید.ممنون

protected void btnSendMail_OnClick(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {


        var items = db.tbl_User.Where(x => x.Email == txtEmail.Text);

        if (items.Count() == 1)
        {
          foreach (var item in db.tbl_User.Where(a => a.Email == txtEmail.Text))
          {
            MailMessage mail = new MailMessage();
            mail.From = new MailAddress("taherkord94@gmail.com", "username");
            mail.To.Add(txtEmail.Text);
            mail.Subject = "سایت خبری";
            mail.IsBodyHtml = true;
            mail.Body = string.Format("mysite<br/ ><br/ > Hi {0},<br /><br />UserID is {1}.<br /><br />Your password is {2}.<br /><br />Thank You.", item.Name, item.UserID, item.Password);

            mail.BodyEncoding = Encoding.UTF8;
            SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);
            NetworkCredential info = new NetworkCredential("taherkord94@gmail.com", "password");
            client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
            client.Credentials = info;
            client.EnableSsl = true;
            client.Send(mail);
            message_lbl.Text = "جهت تاييد اطلاعات خود به ايميل خود مراجعه نماييد";
            message_lbl.ForeColor = Color.Green;
          }
        }
        else
        {
          message_lbl.Text = "اين ايميل در ديتابيس موجود نيست";
          message_lbl.ForeColor = Color.Red;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        message_lbl.Text = ex.Message;
        message_lbl.ForeColor = Color.Red;
      }
    }

 

شنبه, 26 دی 1394 14:29

مشکل اعتبار سنجی از طرف Gmail هست

باید در تنظیمات Gmail که قصد ارسال از طریق آن را دارید گزینه ارسال از طریق حساب خارجی را فعال کنید

شنبه, 26 دی 1394 22:41

مهندس داخل تنظیمات gmailشدم ولی نتونستم ببینم کجاشو باید درست کنم!اپه امکان داره بگید کجا! یا یه عکس از اون قسمت بگیرید بداربد اینجا تا ببینم.بازم ممنون مهندس

شنبه, 26 دی 1394 23:38

مهدس حل شد تنظیماتش رو تونستم پیدا کنم . بازم مممنونheart

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید