مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطایObjectFactory

یکشنبه, 27 دی 1394 02:51

خطایObjectFactory

به هنگام نوشتن کد در کلاس BasePage
ObjectFactoryرو نمیشناسه.
و این پیغام رو میده.  
  the name 'object factory' dose not exist in the current context
البته فقط مختص این کلاس نیست در هر کلاس دیگه ای هم که استفاده کردم همین پیغام رو میده.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using StructureMap;

/// <summary>
/// Summary description for BasePage
/// </summary>
public class BasePage : Page
{

  protected BasePage()
  {
    ObjectFactory.BuildUp(this);
    Load += Base_Load;
    LoadComplete += Base_LoadComplete;

  }

  private void Base_LoadComplete(object sender, EventArgs e)
  {
    //throw new NotImplementedException();
  }

  private void Base_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    var formUrl = Request.AppRelativeCurrentExecutionFilePath;

  }
}

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید