مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در استفاده از Telerik

یکشنبه, 11 بهمن 1394 02:46

مشکل در استفاده از Telerik

من در هنگام استفاده از  Telerik با اخطار زیر روبه رو میشم

Web.config registration missing!
 The Telerik dialogs require a HttpHandler registration in the web.config file. Please, use the control's Smart Tag to add the handler automatically, or see the help for more information: Controls > RadEditor > Dialogs > Introduction

 

یکشنبه, 11 بهمن 1394 03:06

سلام

وقتی editor  تلریک انداختی تو صفحه کنارش یه زبونه کوچیک داره (باال سمت چپ) اونجا گزینه افزودن httphandler رو داره

 

ارسال پاسخ برای این تاپیک