مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

نشان دادن تاریخ فارسی در layout

یکشنبه, 16 اسفند 1394 10:50

نشان دادن تاریخ فارسی در layout

با سلام.

برای نشان دادن تاریخ فارسی در layout چه باید کرد؟

با تشکر

یکشنبه, 16 اسفند 1394 12:58

برای نشان دادن تاریخ فارسی باید ابتدا کلاس PersianCulture را دانلود کنید

سپس در  Global.asax  این چند خط کد رااضافه کنید

 protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
    {
      var persianCulture = new PersianCulture();
      persianCulture.DateTimeFormat.ShortDatePattern = "yyyy/MM/dd";
      persianCulture.DateTimeFormat.LongDatePattern = "dddd d MMMM yyyy";
      persianCulture.DateTimeFormat.AMDesignator = "صبح";
      persianCulture.DateTimeFormat.PMDesignator = "عصر";
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = persianCulture;
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = persianCulture;
    

    }

 

یکشنبه, 16 اسفند 1394 13:00

منظورتون رو متوجه نشدم

کلاس زیر را در پروژه اد کنید

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Reflection;

namespace GSD.Globalization
{

  public class PersianCulture : CultureInfo
  {
    private readonly Calendar cal;
    private readonly Calendar[] optionals;

    /// <summary>
    /// كد رو بخوان تا بفهمي
    /// </summary>
    /// <param name="cultureName">fa-IR</param>
    /// <param name="useUserOverride">true</param>
    /// <remarks>لطفا در هنگام استفاده به سايت سايان اشاره كنيد.</remarks>
    public PersianCulture()
      : this("fa-IR", true)
    {
    }

    public PersianCulture(string cultureName, bool useUserOverride)
      : base(cultureName, useUserOverride)
    {
      //Temporary Value for cal.
      cal = base.OptionalCalendars[0];

      //populating new list of optional calendars.
      var optionalCalendars = new List<Calendar>();
      optionalCalendars.AddRange(base.OptionalCalendars);
      optionalCalendars.Insert(0, new PersianCalendar());


      Type formatType = typeof(DateTimeFormatInfo);
      Type calendarType = typeof(Calendar);


      PropertyInfo idProperty = calendarType.GetProperty("ID", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
      FieldInfo optionalCalendarfield = formatType.GetField("optionalCalendars",
                                 BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);

      //populating new list of optional calendar ids
      var newOptionalCalendarIDs = new Int32[optionalCalendars.Count];
      for (int i = 0; i < newOptionalCalendarIDs.Length; i++)
        newOptionalCalendarIDs[i] = (Int32)idProperty.GetValue(optionalCalendars[i], null);

      optionalCalendarfield.SetValue(DateTimeFormat, newOptionalCalendarIDs);

      optionals = optionalCalendars.ToArray();
      cal = optionals[0];
      DateTimeFormat.Calendar = optionals[0];

      DateTimeFormat.MonthNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };
      DateTimeFormat.MonthGenitiveNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };
      DateTimeFormat.AbbreviatedMonthNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };
      DateTimeFormat.AbbreviatedMonthGenitiveNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };


      DateTimeFormat.AbbreviatedDayNames = new string[] { "ی", "د", "س", "چ", "پ", "ج", "ش" };
      DateTimeFormat.ShortestDayNames = new string[] { "ی", "د", "س", "چ", "پ", "ج", "ش" };
      DateTimeFormat.DayNames = new string[] { "یکشنبه", "دوشنبه", "ﺳﻪشنبه", "چهارشنبه", "پنجشنبه", "جمعه", "شنبه" };

      DateTimeFormat.AMDesignator = "ق.ظ";
      DateTimeFormat.PMDesignator = "ب.ظ";

      /*
      DateTimeFormat.ShortDatePattern = "yyyy/MM/dd";
      DateTimeFormat.LongDatePattern = "yyyy/MM/dd";
      
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] {"yyyy/MM/dd"}, 'd');
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] {"dddd, dd MMMM yyyy"}, 'D');
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] {"yyyy MMMM"}, 'y');
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] {"yyyy MMMM"}, 'Y');
       */

    }

    public override Calendar Calendar
    {
      get { return cal; }
    }

    public override Calendar[] OptionalCalendars
    {
      get { return optionals; }
    }
  }
}

 

متد زیر را در Gloabal اضافه کنید

    protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
    {
      var persianCulture = new PersianCulture();
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = persianCulture;
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = persianCulture;
    }

 

یکشنبه, 16 اسفند 1394 15:22

با تشکر

می دانم که در Action باید تاریخ را به فارسی تبدیل کرد.

اما اینکه با اجرای homepage که همان layout می باشد ، Action اجرا شود را نمی دانم

لطفا راهنمایی کنید

یکشنبه, 16 اسفند 1394 15:23

با کلاس و کدی که دادم خودش تبدیل میکنه

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید