مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ایجاد بلاگ برای سایت

پنج شنبه, 19 فروردین 1395 02:54
پنج شنبه, 19 فروردین 1395 09:36

باید در DNS Zone تنظیمات دامین یکی هم به شکل زیر قرار  دهید

*.MyDomain.com

سپس میتونید همه ساب دامین ها را دریافت کنید

با استفاده از کد زیر میتونید استخراج کنید    public static string SubDomain()
    {
      string host = HttpContext.Current.Request.Headers["HOST"].ToLower().Replace("www.", "");
      //string host = "sajad";

      string lines = "Date:" + DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd-HH:mm") + " - host Address :" + host;
      string path = HttpContext.Current.Request.MapPath("/LogWeblogEnter.doc");
      if (!File.Exists(path))
        using (StreamWriter sw = File.CreateText(path))
          sw.WriteLine("Weblog Log Start...");
      using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
        sw.WriteLine(lines);

      if (!string.IsNullOrEmpty(host))
      {
        var parts = host.Split('.');
        if (parts.Length >= 2)
        {
          if (parts[1].ToLower() == "bankemelk")
          {
            //Log
            using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
              sw.WriteLine("- Weblog Enter:" + parts[0] + ".bankemelk.com");

            return parts[0];
          }
          else
          {
            //Log
            using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
              sw.WriteLine("- WebSite Enter :" + parts[0] + "." + parts[1]);

            return parts[0] + "." + parts[1];
          }
        }
      }
      using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
        sw.WriteLine("- Wrong Site Address ...");
      return host;
      
    

 

پنج شنبه, 19 فروردین 1395 19:46

با سلام  استاد عزیزم  مدائنی   - فرصت نکردم از این ماه  هم میام کلاس  اندروید  و  ...    عید  93 باهم mvc داشتیم با کمک  شما خیلی سایت  ها ساختم  ...  

استاد  من  اینجور تغییر دادم  ...  

اسمه  ساب  دامین  سجاد را  از ورودی  گرفتم  همین  - راستی  استاد  دیگه اینجا لازم نیست  ادرس  هاست  و رمز ورود  را بهش را کجا باید بدیم  تا برای  ما ساب  دامین  بسازه  

 public static string SubDomain(string st = "sajad")
    {
       string host = System.Web.HttpContext.Current.Request.Headers[st].ToLower().Replace("www.", "");
    
     
      string lines = "Date:" + DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd-HH:mm") + " - host Address :" + host;
      string path = System.Web.HttpContext.Current.Request.MapPath("/LogWeblogEnter.doc");
      if (!File.Exists(path))
        using (StreamWriter sw = File.CreateText(path))
          sw.WriteLine("Weblog Log Start...");
      using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
        sw.WriteLine(lines);

      if (!string.IsNullOrEmpty(host))
      {
        var parts = host.Split('.');
        if (parts.Length >= 2)
        {
          if (parts[1].ToLower() == "bimaronline")
          {
            //Log
            using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
              sw.WriteLine("- Weblog Enter:" + parts[0] + ".bimaronline.com");

            return parts[0];
          }
          else
          {
            //Log
            using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
              sw.WriteLine("- WebSite Enter :" + parts[0] + "." + parts[1]);

            return parts[0] + "." + parts[1];
          }
        }
      }
      using (StreamWriter sw = File.AppendText(path))
        sw.WriteLine("- Wrong Site Address ...");
      return host;
    }

 

 

اصلا  دید باشین  تغییری ندادم  برام خطا میار ه  ... عکس  خطا رو  ضمیمه  کردم  فقط واسه File  ها  میگیره  . مرسی  خیلی  توپی  ..yes

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید