مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل اعتبار سنجی با bootstrap validator

دوشنبه, 30 فروردین 1395 13:35

مشکل اعتبار سنجی با bootstrap validator

وقتی از bootstrap validator استفاده میکنم validate انجام میشه اما دکمه submit کار نمیکنه و مقادیر به کنترلر فرستاده نمیشه؟

view

@model IEnumerable<form.Models.FormFieldType>
@using form.Models
@{
  ViewBag.Title = "ShowForm";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
<script src="~/Content/validation/bootstrapValidator.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function () {
    $('#contactForm1').bootstrapValidator({
      container: '#messages',

      fields: {
        fullName: {
          validators: {
            notEmpty: {message: 'نام نبايد خالي باشد'


            },
          }
        },

      }
    });
  });
</script>

<form class="form-horizontal" id="contactForm1">
  @using (Html.BeginForm("ShowForm", "Form", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
  {
    @Html.AntiForgeryToken()

    for (int i = 0; i < Model.Count(); i++)
    {

      if ((FormFieldsType)Model.ElementAt(i).Type == FormFieldsType.Int)
      {
        <input type="hidden" name="[@i].FieldName" value="@Model.ElementAt(i).FieldName" />
        <input type="hidden" name="[@i].FormId" value="@Model.ElementAt(i).FormID" />
        <div class="form-group">
          <div class="col-md-9" dir="rtl">
            <input class="form-control fc" type="number" name="[@i].Value" />
          </div>
          <div class="col-md-3" dir="rtl">
            <div>@Model.ElementAt(i).Title</div>
          </div>

        </div>
      }
      
      else if ((FormFieldsType)Model.ElementAt(i).Type == FormFieldsType.Text)
      {
        <input type="hidden" name="[@i].FieldName" value="@Model.ElementAt(i).FieldName" />
        <input type="hidden" name="[@i].FormId" value="@Model.ElementAt(i).FormID" />
        <div class="form-group">
          <div class="col-md-9" dir="rtl">
            <input class="form-control fc" type="text" name="fullName" />
          </div>
          <div class="col-md-3" dir="rtl">
            <div>@Model.ElementAt(i).Title</div>
          </div>

        </div>

      }
    }
    <div class="form-group">
      <div class="col-md-9 col-md-offset-3">
        <div id="messages"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
        <button type="submit" name="submitButton" class="btn btn-primary">Submit</button>
      </div>
    </div>
  }
</form>

controller:

 public virtual ActionResult ShowForm(IEnumerable<FormFieldType> values)
    {
}

 

دوشنبه, 30 فروردین 1395 14:44

شما چرا 2 تا Form دارید

یکی را حذف کنید

<form class="form-horizontal" id="contactForm1">

 

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : alone.m2a,
ﺳﻪ شنبه, 31 فروردین 1395 11:41
بله درست شد ممنون،حالا برای ولیدیت از خاصیتname استفاده میشه و همچنین برای ارسال مقادیر ب اکشن، چطوری باید ولیدیت انجام بدم وقتی نام فیلدها داینامیک هست؟

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید