مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

قراردادن داده های بانک اطلاعاتی در دو ستون ونمایش آنها

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 13:30

قراردادن داده های بانک اطلاعاتی در دو ستون ونمایش آنها

سلام دوستان 

می خواهم داده های بانک اطلاعاتی رو برگردونم و در گرید یا لیست ویو نمایش بدم 

می خوام نحوه ی نمایش اونها به این شکل باشه 

لطفا راهنمایی بفرمایید....

البته با جزئیات...

سپاس

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 15:32
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir =" rtl">
<head >
  <title></title>

  <style>
    .gruopitem{
      width:70%;
      margin:0 auto;
      text-align:right;

    }
     .item{
       width:48%;
       border: 1px solid #eee;
       float:right;
       margin:3px;
     }
  .ic{
    margin-right:10px;
	  font-size:10px;

  }

  
     .item p
     {

       font-size:20px;
       color:#000;
       text-align:right;
       text-indent:10px;
      

     }
    
     .imgicon img{
   width:20px;height:20px;

  }
     .imglogo
     {
       width:96%;
       height:240px;
       margin:2%;
       

     }
     .lnk a{

       width:110px;
       height:50px;
       margin-right:20px;

       background-color:#fc0303;
       color:#fff;

       text-decoration:none;
     }
     .txt{

       font-size:14px;
       
     }

  </style>
</head>
<body>
  <div>
  <div class="gruopitem">
  
    <div class="item">
<p> نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا</p>
<p> 
      <span class="ic imgicon">
       جمال جیدار <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" />  </span> <span class="ic imgicon">
        daneshjo.org <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" />  </span> <span class="ic imgicon">
        1395/02/18 <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" /> </span> </p>
      <div>

        <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" class="imglogo" />
      </div>
      
      <span class=" ptxt"> متن نمونه  متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونهمتن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه </span>
    
      <p class="lnk"> <a href="#"> ادامه مطلب </a></p>
       </div>
       <div class="item">
<p> نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا نمونه هدر بالا</p>
<p> 
      <span class="ic imgicon">
       جمال جیدار <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" />  </span> <span class="ic imgicon">
        daneshjo.org <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" />  </span> <span class="ic imgicon">
        1395/02/18 <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" /> </span> </p>
      <div>

        <img src="http://www.daneshjo.org/picturesite/logo.png" class="imglogo" />
      </div>
      
      <span class=" ptxt"> متن نمونه  متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونهمتن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه </span>
    
      <p class="lnk"> <a href="#"> ادامه مطلب </a></p>
       </div>
       
  
  </div>
  </body>
</html>

سلام فایل نمونه ضمیمه شئد.

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 16:05

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید