مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

query

دوشنبه, 11 اسفند 1393 09:33

query

سلام خسته نباشد همگی

من یه کوئری میخوام بگیرم که بگه هر انتشارات چندتا کتاب تا حالا فروخته و مجموع قیمت رو نشون بده

این کوئری رو من نوشتم و داره تعداد رو درست نشون میده اما اسم انتشارات رو نشون نمیده

من دوتا join دارم و تعداد رو با group by بدست آوردم

به نظرتون مشکل کار چیه؟

  var result = (from i in nask.Doc
             join j in nask.Publisher on i.PublisherId equals j.UserId into pu
             from j in pu.DefaultIfEmpty()

             join n in nask.Buy on i.DocId equals n.DocId

             group j by new { j.UserId, j.Title } into pub
             select new DocCount
             {
               UserId = pub.Key.UserId,
               Title = pub.Key.Title,
               Count = pub.Count() != null ? pub.Count() : 0,
             }).ToList();

        
      GVTranscation.DataSource = result;
      GVTranscation.DataBind();

 

دوشنبه, 11 اسفند 1393 10:02

اگر ریلیشن های که بین جداول را درست زده باشید نیازی به این همه Join نیست ! به راحتی توسط Entity میتونید با استفاده از ریلیشن کد زدن را تا حد ممکن کاهش بدید !

دوشنبه, 11 اسفند 1393 10:22

همه ی ریلیشن هام درسته

چه جوری؟متوجه منظورتون نشدم

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید