مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ایجاد مقدار پیش فرض در جدول

شنبه, 21 مرداد 1396 02:55

ایجاد مقدار پیش فرض در جدول

CREATE TABLE [dbo].[Link_Category](
	[ID_category] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[name_category] [nvarchar](50) NULL,
	[rate_category] [nchar](10) NULL,
 CONSTRAINT [PK_Link_Category] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID_category] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

از طریق اسکریپ بالا جدول مورد نظر به دیتابیس مورد نظر اضاف میکنم حالا میخوام وقتی داره اضاف میشه یه مقدار پیش فرض هم درونش ثبت بشه باید جیکار کنم

شنبه, 21 مرداد 1396 08:58

بعد از go آخر میتونید دستور insert into راقرار دهید و هر چند تا رکورد میخواهید ثبت کنید

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید