مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

صفحه بندی

جمعه, 03 شهریور 1396 11:11

صفحه بندی

در صفحه بندی در asp mvc چگونه خطای زیر را برطرف کنم

The model item passed into the dictionary is of type 'PagedList.PagedList`1[WebApplication1.Models.User]', but this dictionary requires a model item of type 'WebApplication1.Models.User

جمعه, 03 شهریور 1396 11:14

نوع مدل ارسالی به view اشتباه است، شما در view نوع مدل را User تعریف کردید ولی در کنترلر به آن [PagedList[User ارسال می کنید که هم خوانی ندارند. 

ارسال پاسخ برای این تاپیک