مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

رفع مشکل در کوکی

جمعه, 17 شهریور 1396 12:08

رفع مشکل در کوکی

 
کوکی هم که دیگه خیلی افتضاح بود. شما کد کاربری و نام و.. رو توی کوکی ذخیره کردید. من فقط کد کاربری 
رو عوض کردم، کلا کاربر توی سایت عوض شد!!! این اطلاعات باید توی سشن باشه و 
طوری باشه که اگه کسی session hijacking کرد هم نتونه دسترسیش رو عوض کنه! 

یکی از دوستان این پیام برام ارسال کرده منظورش چیه؟

چه چور میشه این مشکل برطرف کرد؟

جمعه, 17 شهریور 1396 14:30

مگه چظور لاگین کردید ؟

مگه از identity استفاده نکردید ؟

اگر خودتون کوکی ست کردید باید امنیت رو تضمین کنید

بهتره از identiity استفاده کنید

جمعه, 17 شهریور 1396 14:38
 TextBox userNameTextBox = (TextBox)((System.Web.UI.WebControls.Button)sender).NamingContainer.FindControl("UserNameTextBox");
    TextBox PasswordTextBox = (TextBox)((System.Web.UI.WebControls.Button)sender).NamingContainer.FindControl("PasswordTextBox");
    string username = txtuser.Value.Trim();
    string pass_user = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtpassword.Value.Trim(), "SHA1");
    string Roul="Admin".Trim();
    DAL.user user = DAL.user.Select_user(username, pass_user, Roul);
    if (user != null)
    {
      if (chkrobb.Checked)
      {
        HttpCookie cook = new HttpCookie("UserInfo");
        string id = user.ID_user.ToString();

        cook["id_user"] = Convert.ToString(user.ID_user);
        cook["nameuser"] = user.name_user;
        cook["nameaccess"] = user.username_user;
        Session["rot"] = "ناحیه کاربری";
        cook.Expires = DateTime.Now.AddDays(1d);
        Response.Cookies.Add(cook);
  FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(user.username, false);
        Response.Redirect("~/Cr-Admin/page/Default.aspx");
      }

جمعه, 17 شهریور 1396 14:51

بدترین کار ممکن را کردید

از همون Identity استفاده کنید

جمعه, 17 شهریور 1396 16:28

اقای مدائنی حالا کاربر رو از طریق identity لوگین میکنم حالا چه چور میشه اطلاعت کاربر لوگین شده به دست بیارم؟

جمعه, 17 شهریور 1396 18:26

کسی جواب نمیده؟

چه چور میشه ایدی کاربر به دست بیارم؟

شنبه, 18 شهریور 1396 09:25
var user = UserManager.FindById(User.Identity.GetUserId());

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید