مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

آپلود فایل با حجم بالا

پنج شنبه, 30 شهریور 1396 19:03

آپلود فایل با حجم بالا

با سلام من در حال انجام پروژه ای هستم که باید یک فایل با حجم بالا که کاربر وارد میکنه رو آپلود کنم داخل هاستم و بعد پردازشش کنم. من کدی نوشتم که کاملا روی لوکال هاست کار میکنه اما وقتی میبرمش روی سرور ارور میده که فایل رو نتونست پیدا کنه

Can not find "path/file"

public ActionResult Upload(HttpPostedFileBase file)
        {
            string userId = User.Identity.GetUserId();
            string fileExt = Path.GetExtension(file.FileName).ToLower();
            DateTime today = DateTime.Now;
            string fileName = Path.GetRandomFileName() + fileExt;
            string path = Path.Combine(Server.MapPath("~/"), file.FileName);
            string ftpUrl = $"ftp://url";
            FtpWebRequest request = FtpWebRequest.Create(ftpUrl) as FtpWebRequest;
            request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
            request.Credentials = new NetworkCredential("user", "pass");
            Stream requestStream = request.GetRequestStream();
            FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read);
            byte[] fileContents = new byte[8092];
            int read = 0;
            while ((read = fs.Read(fileContents, 0, fileContents.Length)) != 0)
            {
                requestStream.Write(fileContents, 0, read);
            }
            request.ContentLength = fileContents.Length;
            requestStream.Write(fileContents, 0, fileContents.Length);
            requestStream.Close();
            FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse();
            response.Close();
            return RedirectToAction("Files");
        }

جمعه, 31 شهریور 1396 07:43

چک کنید ببینید مسیر ذخیره قایل در سرور وجود دارد ؟

آیا دسترسی دارد ؟

جمعه, 31 شهریور 1396 07:55
بله دارد. من در حالت لوکال حتی فایل را آپلود میکنم اما وقتی پابلیش میگیرم این کد کار نمیکنه
جمعه, 31 شهریور 1396 09:47

متن کامل خطا یا تصویری از خطا را قرار دهید

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید