تبلیغات در سایت برنامه نویسان

تعرفه تبلیغات در سایت برنامه نویسان

تبلیغات در سایت برنامه نویسان

تبلیغات در سایت برنامه نویسان


تعرفه تبلیغات در سایت برنامه نویسان به شرح ذیل است

# بلوک نمایشی نمایش مدت زمان قیمت
1 A1 همه صفحات یک ماه 400/000 تومان
2 A2 همه صفحات یک ماه 250/000 تومان
3 A3 همه صفحات یک ماه 50/000 تومان
4 کانال تلگرام پست آخر یک ساعت 50/000 تومان

فرمت نمایش بنر GIF ، jpg ، pngمی باشد