تبلیغات در سایت برنامه نویسان

تعرفه تبلیغات در سایت برنامه نویسان

تبلیغات در سایت برنامه نویسان

تبلیغات در سایت برنامه نویسان


تعرفه تبلیغات در سایت برنامه نویسان به شرح ذیل است

#بلوک نمایشینمایشمدت زمانقیمت
1A1همه صفحاتیک ماه400/000 تومان
2A2همه صفحاتیک ماه250/000 تومان
3A3همه صفحاتیک ماه50/000 تومان
4کانال تلگرامپست آخریک ساعت50/000 تومان

فرمت نمایش بنر GIF ، jpg ، pngمی باشد