• 290 ثبت تشکر
  • 211 دریافت تشکر
  • 24 مقالات ارسالی

گذراندن دوره های آموزشگاه برنامه نویس

سابقه کار در شرکت طرح پردازان آذرخش

جهت ارسال پیام به 'مجید رمضانی' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.