• 84 ثبت تشکر
  • 116 دریافت تشکر
  • 8 مقالات ارسالی

علاقه مند به برنامه نویسی به خصوص طراحی و توسعه وب.

جهت ارسال پیام به 'مهرداد کاهه' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.