• 80 ثبت تشکر
  • 366 دریافت تشکر
  • 54 مقالات ارسالی

اینجانب سجاد باقرزاده معاون و یکی از مؤسسین سایت برنامه نویسان .

فعالیت های من

*  تدریس

*  مدیریت پروژه ها

*  برنامه نویسی

*  مشاوره

*  برگزاری دوره های آموزشی از راه دور

تخصص های من

-  #C

-  Asp.Net WebForms

-  Windows Forms

-  Asp.Net MVC

-  WPF - CodeBehind

-  WPF - MVVM

-  XAML

-  Sql Server

-  Web Design

-  JavaScript

-  jQuery

-  HTML , Html5 , XML

-  Css ,Css3

-  Sass , Less

برخی از نمونه کارهای من :

سایت شرکت آواب صنعت

سایت شخصی دکتر خیاط زاده

و ...

جهت ارسال پیام به 'سجاد باقرزاده' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.