مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ارسال اطلاعات از یک window به دیتا گرید موجود داخل یک user control

شنبه, 21 بهمن 1396 17:58

ارسال اطلاعات از یک window به دیتا گرید موجود داخل یک user control

سلام

من یک user control دارم که داخل اون یک دیتا گرید هست  می خوام وقتی دکمه ی ایجاد یک پرسنل جدید رو زدم و پنجره ی ایجاد پرسنل جدید باز شد و اطلاعات رو وارد کردم و در دیتا بیس دخیره شد و این پنجره رو بستم و باز user control ام که یک دیتا گرید داره رو دیدم این دیتا گرید ابدیت شده باشه و اون پرسنل جدید که اضافه کردم هم ببینم در دیتا گرید

این کد رو نوشتم و در موفع traceهم dtg_PersonelList ام اطلاعات رو داره ولی نشون نمیده

 private void Button_Dayre_Delete_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Models.DBMahd oDBMahd = new Models.DBMahd();
      View.Menu_Window oMenu_Win = (View.Menu_Window)Application.Current.Windows.OfType<Window>().SingleOrDefault(x => x.IsActive);
      oMenu_Win.Opacity = 1;
      this.Close();

      foreach (Window item in Application.Current.Windows)
      {
        
        if (item.Title == "Menu_Window")
          gh = (Menu_Window)item;

        try
      {
          foreach (UserControl item2 in gh.Content_into.Children)
          {
            if (item2.GetType() == typeof(ucPersonelListxaml))

                {
              ucPersonelListxaml oucPersonelListxaml = new ucPersonelListxaml();
              oucPersonelListxaml.dtg_PersonelList.ItemsSource = null;
              var list= oDBMahd.Personels.OrderBy(current => current.LastName).ToList();
              oucPersonelListxaml.dtg_PersonelList.ItemsSource = list; 
            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {

          throw;
        }
        

      }


    }

لطفا کمکم کنید

شنبه, 21 بهمن 1396 18:01

gh یک شی از Menu_Window هستش

 Menu_Window gh;

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید