مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

تغییر صدای زنگ تماس

جمعه, 23 شهریور 1397 02:02

تغییر صدای زنگ تماس

یا سلام. من در پروژه ای می خوام با زدن دکمه ای زنگ تماس به آهنگی که در resourse گذاشتم تغییر کنه. من از کد زیر استفاده می کنم 

Uri uri = Uri.Parse("android.resource://" + PackageName + "/raw/dfdf.mp3");
   RingtoneManager.SetActualDefaultRingtoneUri(
             Android.App.Application.Context, RingtoneType.Ringtone,
             uri);
   Ringtone r = RingtoneManager.GetRingtone(Android.App.Application.Context, uri);
   r.Play();
   Toast.MakeText(Android.App.Application.Context, PackageName, ToastLength.Long).Show();

صدای زنگ تغییر می کنه ولی آهنگی که من گذاشتم نیست. فکر می کنم آدرس رو نمی فهمه. 

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید