مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

سر جمع در هر ردیف استیمول

ﺳﻪ شنبه, 24 مهر 1397 10:58

سر جمع در هر ردیف استیمول

چطور می توانم سر جمع در هر ردیف در گزارش استیمول داشته باشم؟

پنج شنبه, 25 بهمن 1397 08:54

یک ستون در انتهای ستون ها اضافه کنید

و مقادیر هر ستونی را که می خواهید, در زبانه Experssion ستون اضافه شده جمع ببندید.

مثال :

{dataSource.Fld1 + dataSource.Fld2 + dataSource.Fld3}

ارسال پاسخ برای این تاپیک