مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

دریافت سریال CPU

جمعه, 11 آبان 1397 09:26

دریافت سریال CPU

لام من میخوام سریال هارو دریافت کنم اما خطا میگیره
کد زیر رو using کردم و بعد هم کدهای زیرو زدم

using System.Management;

    public static void GetClientComputerInfo()
    {
      string HDDSerial = "0";
      string BoardSerial = "0";
      string CPUSerial = "0";
      try
      {
        ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("select * from Win32_DiskDrive");

        foreach (ManagementObject share in searcher.Get())
        {
          foreach (PropertyData PC in share.Properties)
          {
            if (PC.Name == "SerialNumber")
            {
              HDDSerial = PC.Value.ToString();
            }

            if (PC.Name == "SerialNumber")
            {
              BoardSerial = PC.Value.ToString();
            }

            if (PC.Name == "ProcessorID")
            {
              CPUSerial = PC.Value.ToString();
            }
          }
        }
      }
      catch
      {

      }
    }

جمعه, 11 آبان 1397 09:49

ردیف شد 
http://www.codescratcher.com/windows-forms/get-computer-hardware-information-using-c/

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید