مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

سوال در ارتباط با jstree

یکشنبه, 19 اسفند 1397 18:18

سوال در ارتباط با jstree

سلام 

ابتدا پوزش میخوام که سوالم رو اینجا مطرح می کنم چون قسمت مربوطه رو پیدا نکردم.

من از پلاگین jstree داخل برنامه asp.net mvc core خودم دارم استفاده می کنم و برای context menu  یک آیتم جدید تعزیف کردم

	/**
		 * changeStatus node
		 * @name changeStatus_node(obj, changeTo)
		 * @param  {mixed} obj the node, you can pass an array to rename multiple nodes to the same name
		 * @param  {String} changeTo the new text value
		 * @return {Boolean}
		 * @trigger changeStatus_node.jstree
		 */
		changeStatus_node: function (obj, changeTo) {changeStatus_node: function (obj, changeTo) {

			if (changeTo == 'disable') {
				this.disable_node(obj);
			}
				else {
				this.enable_node(obj);
			}
				var childrens = this.get_children_dom(obj);
			for (var i = 0; i < childrens.length; i++) {
				if (childrens.length > 0) {
						this.changeStatus_node(childrens[i], changeTo);
					}
				}	
		
			/**
			 * triggered when a node is  changeStatus
			 * @event
			 * @name changeStatus_node.jstree
			 * @param {Object} node
			 * @param {String} changeTo the new status
			 
			 */
			this.trigger('changeStatus_node', { "node": obj, "changeTo": changeTo });
			return true;

همه چیز بخوبی کار میکنه تا  قبل زمانی که از trigger (خط 32) استفاده می کنم کسی میتونه بگه ایراد کد در چیه؟

ارسال پاسخ برای این تاپیک