مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

Configure a distributed Always On availability group

شنبه, 21 اردیبهشت 1398 10:40

Configure a distributed Always On availability group

سلام

من دو HA در دو دامنه متفاوت راه اندازی کرده ام ولی اکنون برای راه اندازی این قابلیت دچار مشکل شده ام

آیا کسی این قایبلیت را تحقیق کرده است؟ که بتواند به من کمک کند

ارسال پاسخ برای این تاپیک