مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

نمایش (url پارامتر دار) صفحه وب در ویندوز فرم

پنج شنبه, 14 آذر 1398 12:44

نمایش (url پارامتر دار) صفحه وب در ویندوز فرم

سلام
من کنترلر زیر را دارم

	public ActionResult Index(string name)
		{
			if (name==null)
			{
				ViewBag.name = "Empty";
			}
			else
			{
				ViewBag.name = name;
			}
			return View();
		}

و در فرم برنامه هم کد زیر را نوشته ام

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			Process.Start("firefox.exe", "https://localhost:44371/Home/Index/asss");
		}

اما وقتی اجرا میکنم
asss را نمی خواند
کدم را چگونه باید تغییر بدهم

شنبه, 16 آذر 1398 11:55
Process.Start("firefox.exe", "https://localhost:44371/Home/Index?name=asss");

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : iran,

ارسال پاسخ برای این تاپیک