مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

تکرار برنامه در C#

ﺳﻪ شنبه, 09 اردیبهشت 1399 20:15

تکرار برنامه در C#

با سلام و درود

بنده کد زیر رو نوشتم و میخوام این برنامه تا زمانی که دکمه ی استاپ نخورده پشت هم تکرار شه

لطفا راهنمایی کنید Button1_Click دکمه ی استارت برنامس و Button2_Click دکمه ی استاپ برنامس و تایمر ست شده برای اینکه هر 10 ثانیه تکرار بشه و اسکرین شات بگیره از دسکتاپ


 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using app;

namespace app
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap bmp = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);
      Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
      g.CopyFromScreen(Point.Empty, Point.Empty, new Size(bmp.Width, bmp.Height), CopyPixelOperation.SourceCopy);
      bmp.Save(@"C:\Users\public\Desktop\IRZULA-XmossCheker-.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    }

    private void Timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Text += "Capture Recorded!\n";
    }
    
    private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      System.Threading.Thread.Sleep(999999999);
    }
    
    private void Label1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }
  }
}


ﺳﻪ شنبه, 09 اردیبهشت 1399 23:15

سلام به نظرم با استفاده از حلقه ها بتونید انجامش بدید 

چهارشنبه, 10 اردیبهشت 1399 14:44

بنده برنامه نویس نیستم و اگر امکانش هست بیشتر راهنمایی کنید

این کار هم مجبور شم چون نمونش موجود نبود

پنج شنبه, 11 اردیبهشت 1399 17:51

بنده هم مبتدی هستم 
کدش به این شکل میشه 

 bool stop = false;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string omid = "omid";


      for (int i = 0; i < 220; i++)
      {
        listView1.Items.Add(omid);
        listView1.Show();
        if (stop)
        {
          break;
        }
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      stop = true;
    }

چهارشنبه, 17 اردیبهشت 1399 09:15

چون قصد دارید در حلقه نامتناهی تکرار بشه بهتره از while به جای for استفاده کنید.

ارسال پاسخ برای این تاپیک