مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

کنترل روی چک باکس های که با کد اضافه شدن

دوشنبه, 22 اردیبهشت 1399 16:21

کنترل روی چک باکس های که با کد اضافه شدن

سلام

من با کد نویسی 20 تا چک باکس ایجاد کردم حالا می خوام ببینم کدوما رو کاربر تیکشون میزنه کسی می دونه چطوری میشه فهمید با تشکر

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i=1;i<20;i++)
      {
        CheckBox box = new CheckBox();
        box.Tag = i;
        flowLayoutPanel1.Controls.Add(box);
        box.Text = "test" + i.ToString();
        box.Font = new Font("IRBadr", 16);
        box.Height = 50;
        box.Width = 160;
      }

    }

دوشنبه, 22 اردیبهشت 1399 16:53
 box.CheckedChanged += new EventHandler(this.CheckedChange);
        PlaceHolder1.Controls.Add(box);
      }

    }
    protected void CheckedChange(object sender, EventArgs e)
    {
      CheckBox x = (CheckBox)sender;
{

حل شد

ارسال پاسخ برای این تاپیک