مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در درک صف حلقوی

چهارشنبه, 31 اردیبهشت 1399 12:57

مشکل در درک صف حلقوی

public void put(char ch)
	{
		
		if(putloc+1 == getloc |
		((putloc == q.length-1) & (getloc ==0))){
			System.out.println("-Queue Full!");
			return;
		}
		
		 q[putloc++] = ch;
		 
		 if(putloc == q.length) putloc = 0 ;

دوستان زمانی که putloc یا همون Rear ما به اخر ارایه میرسه و صفر میشه دوباره به خانه صفرم بر میگرده... در این حالت getloc یا front ما روی خونه یک قرار داره... ایا در این حالت صف پره؟ در حالی که خونه صفرم ما بلا اسفاده مونده.

ارسال پاسخ برای این تاپیک