مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

معادل DatabaseGenerated در fluentApi

شنبه, 11 مرداد 1399 09:41

معادل DatabaseGenerated در fluentApi

سلام

معادل

[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]

در fluentApi EfCore چیست

  شنبه, 11 مرداد 1399 22:14

  سلام، 

  protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
  {
    modelBuilder.Entity<Book>()
     .Property(p => p.Id)
     .ValueGeneratedNever();
  } 

  ارسال پاسخ برای این تاپیک