مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

hosseinshaker

عضویت از 1400/07/05

pagination در php

 • دوشنبه 5 مهر 1400
 • 19:21
تشکر میکنم

با سلام خدمت دوستان
من چ کدی به کد هام اضافه کنم که مثلا اگه صد تا صفحه داشتم از ۱تا۱۰۰رو ننویسه مثا بنویسه ۱و۲و۳و...۹۹و۱۰۰
واسه صفحه بندی هست اطلاعات خیلی زیاده چ کد یا دستوری اضافه کنم اینطوری شه؟مرسی از راهنماییتون

<?php 
  $db="posts";
  $results_per_page =7; 
  $query = "select *from $db"; 
  $result = mysqli_query($connect_db, $query); 
  $number_of_result = mysqli_num_rows($result); 
  $number_of_page = ceil ($number_of_result / $results_per_page); 
  if (!isset ($_GET['page']) ) { 
    $page = 1; 
  } else { 
    $page = $_GET['page']; 
  } 
  $page_first_result = ($page-1) * $results_per_page;  
  $query = "SELECT *FROM $db LIMIT " . $page_first_result . ',' . $results_per_page; 
  $result = mysqli_query($connect_db, $query); 
?> 
<div class="layout-px-spacing">
<div class="row layout-top-spacing" id="cancel-row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-sm-12 layout-spacing">
<div class="widget-content widget-content-area br-6">
<?php echo($massage); ?>
<div class="table-responsive mb-4 mt-4">
  <table id="html5-extension" class="table table-hover non-hover" style="width:100%">
 
    <thead>
      <tr>
        <th>ردیف</th>
        <th>نام و نام خانوادگی</th>
        <th>شماره </th>
        <th>ویرایش</th>
        <th>حذف</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
     <?php   
      $i=1;
 
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) { 
  ?>
      <tr>  
<td><?php echo $i++ ?></td>
<td><?php echo($row['name']);?></td>
<td><?php echo($row['pelak']);?></td>
  <td>
    <div class="btn-group"> 
      <a href="list-kadr-edit.php?edit=<?php echo($row['id']);?>" class="btn btn-dark">ویرایش</a>
     </div>
  </td>
  <td>
    <div class="btn-group">
     <a href="list-kadr.php?del=<?php echo($row['id']);?>" class="btn btn-danger">حذف</a>
     </div>           
  </td>
      </tr>
        <?php } ?>
    </tbody>
 
  </table>
  <nav class="row">
  <div class="col-md-2"></div>
  <div class="col-md-8">
  <?php
  echo('<div class="dataTables_paginate1 paging_simple_numbers1">');
      echo('<ul class="pagination ul-navi">');
 
    for($page = 1; $page<= $number_of_page; $page++) { 
      echo('<li class="paginate_button page-item active ul-navi">');
    echo '<a href ="test.php?page=' . $page . '" class="aa-page">' . $page . ' </a>';
    echo('</li>');
  }
 
      echo('</ul>');
      echo('</div>');
  ?>
  </div>
  <div class="col-md-2"></div>
  </nav>
</div>
 
<a href="list-kadr.php?clear=all" class="btn btn-danger">حذف تمامی رکورد ها</a>
</div>
</div>
</div>
</div>

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 2 پاسخ
کاربر سایت

امیرحسین

عضویت از 1395/06/24

 • دوشنبه 5 مهر 1400
 • 21:36
راهی که به ذهن من رسید: '); echo('
  '); $number_of_page = 100; // کل صفحه ها $number_of_page_2 = 8; // صفحه ای که باز شده $number_of_page_3 = $number_of_page_2 + 4; // این مقدار صفحه را نشان میدهد for($page = $number_of_page_2; $page <= $number_of_page; $page++) { if ($page == $number_of_page_3) { echo('
 • '); echo '' . $page . ' '; echo('
 • '); echo "..."; echo('
 • '); echo '' . $number_of_page-1 . ' '; echo('
 • '); echo('
 • '); echo '' . $number_of_page . ' '; echo('
 • '); break; } else { echo('
 • '); echo '' . $page . ' '; echo('
 • '); } } echo('
'); echo(''); ?>
کاربر سایت

امیرحسین

عضویت از 1395/06/24

 • دوشنبه 5 مهر 1400
 • 21:37

سلام، ببخشید تو پیام قبلی نمیدونم چرا اینطور شد، لطفا ادمین ها پاک کنند.

این راهیه که به ذهن من رسید

<?php
  echo('<div class="dataTables_paginate1 paging_simple_numbers1">');
      echo('<ul class="pagination ul-navi">');
  $number_of_page = 100; // کل صفحه ها
  $number_of_page_2 = 8; // صفحه ای که باز شده
  $number_of_page_3 = $number_of_page_2 + 4; // این مقدار صفحه را نشان میدهد
  for($page = $number_of_page_2; $page <= $number_of_page; $page++) { 

    if ($page == $number_of_page_3) {
      echo('<li class="paginate_button page-item active ul-navi">');
      echo '<a href ="test.php?page=' . $page . '" class="aa-page">' . $page . ' </a>';
      echo('</li>');

      echo "...";
      echo('<li class="paginate_button page-item active ul-navi">');
      echo '<a href ="test.php?page=' . $number_of_page-1 . '" class="aa-page">' . $number_of_page-1 . ' </a>';
      echo('</li>');
      echo('<li class="paginate_button page-item active ul-navi">');
      echo '<a href ="test.php?page=' . $number_of_page . '" class="aa-page">' . $number_of_page . ' </a>';
      echo('</li>');
      break;
    } else {
      echo('<li class="paginate_button page-item active ul-navi">');
      echo '<a href ="test.php?page=' . $page . '" class="aa-page">' . $page . ' </a>';
      echo('</li>');
    }
  }
 
      echo('</ul>');
      echo('</div>');
?>
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند hosseinshaker

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)