مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

hosseinemn

عضویت از 1398/02/22

مشکل در insert با linq

 • سه شنبه 6 مهر 1400
 • 13:30
تشکر میکنم

سلام و خسته نباشید من یک دیتا گرید دارم که میخوام اطلاعات هر سطر دونه دونه به دیتابیس اد بشه

کدی که نوشتم اینه ولی ارور 

Cannot add an entity that already exists

میده

 tblDaftarForosh tForosh = <span class="hljs-keyword">new</span> tblDaftarForosh();
        PersianCalendar pc = <span class="hljs-keyword">new</span> PersianCalendar();
        <span class="hljs-keyword">string</span> Datee = pc.GetYear(DateTime.Now).ToString() + <span class="hljs-string">"/"</span> + pc.GetMonth(DateTime.Now).ToString(<span class="hljs-string">"0#"</span>) + <span class="hljs-string">"/"</span> + pc.GetDayOfMonth(DateTime.Now).ToString(<span class="hljs-string">"0#"</span>);
        <span class="hljs-keyword">for</span> (<span class="hljs-keyword">int</span> i = <span class="hljs-number">0</span>; i < dgvForosh.Rows.Count; i++)
        {
          
          tForosh.NameKala = dgvForosh.Rows[i].Cells[<span class="hljs-number">0</span>].Value.ToString();
          tForosh.GhV = Convert.ToInt32(dgvForosh.Rows[i].Cells[<span class="hljs-number">1</span>].Value);
          tForosh.Tedad = Convert.ToInt32(dgvForosh.Rows[i].Cells[<span class="hljs-number">2</span>].Value);
          tForosh.GhKolkala = Convert.ToInt32(dgvForosh.Rows[i].Cells[<span class="hljs-number">3</span>].Value);
          tForosh.GhKh = Convert.ToInt32(dgvForosh.Rows[i].Cells[<span class="hljs-number">4</span>].Value);
          tForosh.Takhfif = Convert.ToInt32(txtTakhfif.Text);
          tForosh.TDarsad = Convert.ToInt32(txtTDarsad.Text);
          tForosh.TJashn = Convert.ToInt32(txtTJashnvare.Text);
          tForosh.Date = Datee;
          tForosh.Time = DateTime.Now.ToShortTimeString();
          db.tblDaftarForoshes.InsertOnSubmit(tForosh);
          db.SubmitChanges();
        }

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 1 پاسخ
کاربر سایت

mohammadd

عضویت از 1395/12/08

 • چهارشنبه 14 مهر 1400
 • 11:30

خب داره میگه این دیتا نمیتونه وارد بشه چون این دیتا یا موجودیت از قبل وجود داره
اگه تو بانک اطلاعاتی داری وارد میکنی برو چک کن ببین چه فیلدی کلید اصلی داری که شبیه اینه و داره خطا میده

طبق تجربه اگر فیلد identity داری برو ببین Auto کردیش یا نه 
نیاد همش یه مقدار ثابت بزنه که قطعا در حالت عادی هم خطا میده

کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند

هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)