مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

چک کردن خاصیت checked کنترل ایجاد در کد پس زمینه

یکشنبه, 05 مهر 1394 22:38

چک کردن خاصیت checked کنترل ایجاد در کد پس زمینه

باسلام خدمت همه ی دوستان 

من یک سری اطلاعات را از بانک اطلاعاتی می خونم و نمایش میدم و کنار این اطلاعاتم یک کنرل checkbox نیز چاپ می کنم برای هر رکورد خوانده شده که این کدش هست . 

DataTable dt = new DataTable();
       sql = "select * from sections order By snickname ";
        db.connect();
        codehtm = codehtm + "<div>";
        dt=db.select(sql);
        int i = dt.Rows.Count;
        for (j = 0; j <= i - 1;j++ )
        {
            bbb = "41579" + dt.Rows[j]["sid"].ToString() + "17526";
            //ckselect[j] = "ck"+j;
            codehtm=codehtm+"<div style='float:right;border:1px dashed #99cccc;text-align:center;padding-left:10px;'>";
            codehtm = codehtm + "<input type='checkbox' id='ck" + j + "' name='ck" + j + "' value='" + dt.Rows[j]["sid"] + "' runat='server'/ >";
            string m = dt.Rows[j]["status"].ToString();
            m=m.Trim();
            if (m=="true")
            {
                codehtm = codehtm + "<a href='admin/contentmanage.aspx?s=t'><img src='../images/taeed.png' width='30' height='30'/></a> ";
            }
            else if (m=="false")
            {
                codehtm = codehtm + "<a href='admin/contentmanage.aspx?s=f'><img src='../images/cancle.png' width='30' height='30' /></a> ";

            }
            codehtm=codehtm+"<a href='showfolder.aspx?id="+bbb+"'>";
            codehtm=codehtm+"<img width=130 height=110 src='../images/folder.png' />";
            codehtm=codehtm+"<br/>";
            codehtm=codehtm+"<h4 style='text-align:center;'>"+dt.Rows[j]["snickname"]+"</h4>";
            codehtm=codehtm+"</a>";
            
            codehtm=codehtm+"</div>";
           
            
        }
        
                db.disconnect();
                codehtm = codehtm + "</div>";
                main1.InnerHtml = codehtm;

حالا می خوام  چک کنم که هرکدوم از checkbox ها که تیک خورده برام حذف بشه لطفا راهنماییم کنید. 

ممنونم

دوشنبه, 06 مهر 1394 07:50
ﺳﻪ شنبه, 07 مهر 1394 17:36

نه من نمی خوم در gridview  استفاده کنم !!!!! حالت نمایش اطلاعات من با گریدویوو فرق می کنه 

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید