مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

Ben7

عضویت از 1401/02/19

Refactor

 • دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
 • 19:47
تشکر میکنم
سلام 
برای ریفکتور کردن این کد چه پیشنهادی دارید؟

پیشاپیش از راهنمایی های دوستان متشکرمnamespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int qty = 0;
      string namebook = args[0];
      SqlConnection connectionString = new SqlConnection("Data Source = DbBooks; Initial Catalog = Books; Integrated Security = True;"); 
      SqlDataReader datareader1;
      string s = "select [quantity] FROM [Books].[dbo].[BookDetails] where [bookname] like '" + namebook + "'";
      SqlCommand cmd1 = new SqlCommand(s, connectionString);
      connectionString.Open();
      datareader1 = cmd1.ExecuteReader();
      datareader1.Read();
      Console.WriteLine(String.Format("{0}", datareader1[0]));
      qty = datareader1.GetInt32(0);
      if (qty==0)
      {
        Console.WriteLine("not in stock");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("in stock!");
      }
      datareader1.Close();
      connectionString.Close();
    }
  }
}

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 0 پاسخ
در حال حاضر هیچ پاسخی ارسال نشده است
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند

هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)