مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

YasinProgrammer

عضویت از 1402/06/09

اجرای همزمان چند کد

 • پنجشنبه 9 شهریور 1402
 • 14:42
تشکر میکنم

سلام

دوستان کدی نوشتم در ""کنسول سی شارپ"" که همزمان دوتا عملیات زیر رو انجام بده

1-متن دریافت کند

و همزمان

2-نشان دهد کپسلوک روشن است یاخیر

 

اما برنامه زیر درست عمل نمیکند

مشکل چیست؟ 

مچکرم


namespace ConsoleApplication29
{
  class Program
  {     
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Title = "Pasword";

      while (Console.ReadKey().Key != ConsoleKey.Enter)
      {
        int origRow = Console.CursorTop; int origCol = Console.CursorLeft;
        Console.SetCursorPosition(60, 23);
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        Console.WriteLine("CapsLock = " + (Console.CapsLock));
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
        Console.SetCursorPosition(origCol, origRow);
      }
      string A = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(A); 
   
    }
  }
}

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 0 پاسخ
در حال حاضر هیچ پاسخی ارسال نشده است
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند

هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)