مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ارور در کانکشناسترینق

چهارشنبه, 30 دی 1394 13:26

ارور در کانکشناسترینق

با سلام وتشکر

من صفحه ای برای سایتم به منظور مدیریت محتوا(cms)نوشتم که با یوزر وپسورد باز میشه والان رو هاسته تمامی صفحات باز میشه به غیر از این صفحه که وقتی باز میشه ویوزر وپسوردش رو وارد می کنم اروری که  در زیرمی فرستم رو میده .

کانکشین استرینقی که تو وب کانفیق هاست گذاشتم رو در سمت سرور این وب فرم وارد کردم ولی بازم ارور میده!

Server Error in '/' Application.

The network path was not found

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.ComponentModel.Win32Exception: The network path was not found

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
 

[Win32Exception (0x80004005): The network path was not found]

[SqlException (0x80131904): A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)]
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +6568558
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +717
  System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity, Boolean withFailover) +6595000
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, Boolean withFailover) +219
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, TimeoutTimer timeout) +6597311
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance) +6597891
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData) +942
  System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) +1162
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions) +72
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) +6601145
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) +103
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +2102
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +116
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) +1079
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +6605639
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) +233
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) +278
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +239
  t.Button39_Click(Object sender, EventArgs e) +30
  System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +155
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3804

 

چهارشنبه, 30 دی 1394 17:37

این پیغام مربوط به رشته اتصال نیست

Elmah نصب کنید تا گزارش دقیق تری نسبت به خطا بدست بیارید

پنج شنبه, 01 بهمن 1394 03:24

احیانا توی این صفحه از کامپوننت خاصی استفاده نکردین؟ 

چهارشنبه, 07 بهمن 1394 13:09

سلام

آدرس سرور رو . گذاشتی باید آی پی بدی میگه نمیتونم بانک اطلاعاتی شما رو پیدا کنم

جمعه, 09 بهمن 1394 23:16
باتشکراز پاسخهای مفید شما ارور حل شد مشکل در کلاسهای موجود درApp -codeبود که نام دیتابیس رو با نام دیتا بیس هاست ست نکرده بودم.لازم به ذکر است که این کلاسها مربوط به لینک دیتا سورس هستند.

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید