مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطای کانکشن در اکسس

شنبه, 10 بهمن 1394 16:32

خطای کانکشن در اکسس

سلام کد من برای متصل شدن به اکسس بصورت زیر هست که در برنامه تحت ویندوز ای کانکشن درست هست ولی در برنامه تحت وب خطا زیر را میگیرد . مشکل کارم کحاست؟

 

        string _ConnectionADO = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=E:\\source\\program3\App_Data\\dbmy.mdb;Persist Security Info=False ";
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select Teacher_Name, Teacher_Shenasnameh from Tbl_Teacher", _ConnectionADO);

 

 

خطای برنامه :

An exception of type 'System.ArgumentException' occurred in System.Data.dll but was not handled in user code

Additional information: Keyword not supported: 'provider'.

شنبه, 10 بهمن 1394 17:40

در وب نباید آدرس فیزیکی بدید

	
string _ConnectionADO = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=|DataDirectory|\App_Data\\dbmy.mdb;Persist Security Info=False ";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select Teacher_Name, Teacher_Shenasnameh from Tbl_Teacher", _ConnectionADO);

 

شنبه, 10 بهمن 1394 18:59

سلام آقای مدائنی - دیتابیس روی هاست نیست بر روی سیستمم هست

شنبه, 10 بهمن 1394 19:00

خب دوست من باید انتقال بدید به هاست

چطور به سیستم شما وصل بشه ؟

شنبه, 10 بهمن 1394 19:57

یعنی برای اتصال برنامه تحت وب به دیتابیس اکسس حتما دیتابیس باید بر روی هاست باشه؟؟؟؟؟

یکشنبه, 11 بهمن 1394 00:04

متشکر مشکلم ر ا فهمیدم دارم از SqlDataAdapter برای خواندن فایل اکسس استفاده می کنم.
بعد از  درست کردن موضوع بالا برای باز کردن کانکشن خطای زیر را در این خط میده: connection.Open();


برای چی  این اتفاق افتاده هیچ برنامه ای از این دیتابیس استفاده نمیکنه؟

[CODE]
        string _ConnectionADO = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=E:\\source\\Academy;Persist Security Info=False";

        string queryString="select Teacher_Name, Teacher_Shenasnameh from Tbl_Teacher";
        OleDbConnection connection = new OleDbConnection(_ConnectionADO);
        
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(queryString, connection);
        if (connection.State == ConnectionState.Open)
            connection.Close();

        connection.Open();
        OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        connection.Close();

        DataTable dt = new DataTable();
        dt.Load(reader);
[/CODE]

An exception of type 'System.Data.OleDb.OleDbException' occurred in System.Data.dll but was not handled in user code

Additional information: The Microsoft Jet database engine cannot open the file 'E:\source\Academy'.  It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data.
 

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید