مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

Membership

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 14:32

Membership

سلام 

چطور  میتونم از کلاسهای ValidateUser  و  GeneratePassword  در  Membership استفاده کنم ؟ 

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 16:07
public void Login_OnClick(object sender, EventArgs args)
{
  if (Membership.ValidateUser(UsernameTextbox.Text, PasswordTextbox.Text))
   FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UsernameTextbox.Text, NotPublicCheckBox.Checked);
  else
   Msg.Text = "Login failed. Please check your user name and password and try again.";
}

 

 

public void CreateUser_OnClick(object sender, EventArgs args)
{
 // Generate a new 12-character password with 1 non-alphanumeric character.
 string password = Membership.GeneratePassword(12, 1);

 try
 {
  // Create new user.

  MembershipUser newUser = Membership.CreateUser(UsernameTextbox.Text, password, 
                          EmailTextbox.Text);

  Msg.Text = "User <b>" + Server.HtmlEncode(UsernameTextbox.Text) + "</b> created. " +
        "Your temporary password is " + password + ".";
 }
 catch (MembershipCreateUserException e)
 {
  Msg.Text = GetErrorMessage(e.StatusCode);
 }
 catch (HttpException e)
 {
  Msg.Text = e.Message;
 }
}

 

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 16:29

استاد NotPublicCheckBox.Checked   این کاربردش چیه؟

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید