مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

set_value , form_error

دوشنبه, 08 آذر 1395 17:12

set_value , form_error

سلام خسته نباشید

من از این فریمورک استفاده کردم ولی توی یکی از فرم ها اصلا set_value() و form_error را نمیگیره اصلا 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ممنون

<form method="post" action="<?php echo base_url(); ?>index.php/login/save/" >

نام :<input type="text" name="fname" value="<?php echo set_value('fname'); ?>">
<?php echo form_error('fname');?>
<br>
نام خانوادگی :<input type="text" name="lname" value="<?php echo set_value('lname'); ?>">
<?php echo form_error('lname');?>

<br>
زن:<input type="radio" name="gender" value="0" value="<?php  echo set_value('gender'); ?>">
مرد:<input type="radio" name="gender" value="1" value="<?php echo set_value('gender'); ?>">
<?php echo form_error('gender');?>

<br>
پست الکترونیک :<input type="text" name="email" value="<?php echo set_value('email'); ?>">
<?php echo form_error('email');?>

<br>
شماره تلفن :<input type="text" name="tel" value="<?php echo set_value('tel'); ?>">
<?php echo form_error('tel');?>

<br>
<?php

for($i=1; $i<=5;$i++)
{
 echo'	نمره'. $i.' :<input type="text" name="grade'.$i.'"  >' ;
 echo form_error('grade'.$i);

echo '<br>';
}
	
?><!--or($i=1; $i<=5;$i++)
{
	echo '	نمره'. $i.' :';
	?>
  
	<input type="text" name="grade'.$i.'" value=" " >
  
	 echo form_error('grade'.$i);

echo '<br>';
}-->
	
	
	
  
<br>
<input type="submit" value="ارسال" >

</form>

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید