• 12 ثبت تشکر
  • 23 دریافت تشکر
  • 2 مقالات ارسالی

از سال 89 شروع به یادگیری طراحی و برنامه نویسی کردم

اکنون به نرم افزار ها و زبان های زیر تسلط دارم:

HTML

HTML5

Css3

Jquery

Ajax

Asp.Net

Ado.Net

SQL Server

Photoshop

Power Point

Visual Studio

به یادگیری هر چیزی که مربوط به کامپیوتر باشه علاقه دارم و روز به روز دنبال میکنم.

جهت ارسال پیام به 'moonfa1392' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.