امکانی جالب در ویندوز 8

امکانی جالب در ویندوز 8 <br/> اگر می خواهید logهای سیستم خود را نگاه کنید که چه اشخاصی در نبود شما از سیستم شما استفاده کرده اند مراحل زیر را در ویندوز 8 انجام دهید.

اگر می خواهید logهای سیستم خود را نگاه کنید که چه اشخاصی  در نبود شما از سیستم شما استفاده کرده اند مراحل زیر را در ویندوز 8 انجام دهید.

در RUN تاپت کنید eventvwr

سپس در صفحه باز شده بر روی Windows Logs کلیک کنید

و در آخر در زیر نود های باز شده System  را کلیک کنید آنگاه می توانید مشاهده کنید  که در چه ساعت هایی از سیستم شما استفاده شده

مانند عکس زیر