بزرگ و کوچک کردن متن با تایمر در سی شارپ

بزرگ و کوچک کردن متن با تایمر در سی شارپ <br/> همیشه با دو تایمر میشه کارها و انیمیشن های قشنگی به متن و اشکال داد

 بزرگ و کوچک کردن متن با تایمر در سی شارپ

همیشه با دو تایمر میشه کارها و انیمیشن های قشنگی به متن و اشکال داد

این برنامه هم در مورد همینه

فایل های ضمیمه