رمزنگاری و الگوریتمهای مربوطه در سکوی دات نت

رمزنگاری و الگوریتمهای مربوطه در سکوی دات نت <br/> این مقاله ارزشمند به واسطه اهمیت رمزنگاری وکمبود منابع در اینترنت به زبان فارسی به قلم آقای علیرضا کیانی مقدم نوشته شده که از لینک ذیل قابل دانلود است .

رمزنگاری و الگوریتمهای مربوطه در سکوی دات نت

این مقاله ارزشمند به واسطه اهمیت رمزنگاری وکمبود منابع در اینترنت به زبان فارسی به قلم آقای علیرضا کیانی مقدم نوشته شده که از لینک ذیل قابل دانلود است .

فایل های ضمیمه