خواندن فایل XML در سی شارپ

خواندن فایل XML در سی شارپ <br/> در این پست ، با خواندن فایل XML در سی شارپ توسط LINQ To XML آشنا خواهید شد. زیبایی کار دراینجاست که شما با استفاده از زبان SQL دارید یک فایل متنی را مورد خطاب قرار می دهید و دیگر در اینجاخبری از Table نیست.

خواندن فایل XML در سی شارپ

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

به نام خدا

در این پست ، با خواندن فایل XML در سی شارپ توسط LINQ To XML آشنا خواهید شد. زیبایی کار در

اینجاست که شما با استفاده از زبان SQL دارید یک فایل متنی را مورد خطاب قرار می دهید و دیگر در اینجا

خبری از Table نیست.

نکات :

1- هر تگ در فایل XML یک Node نام دارد . برای خواندن یک Node به صورت زیر عمل شده است : (جستجو)

برای مثال Name یا Contact هر کدام یک Tag هستند و Name از فرزندان Contact است . هر

تگ ممکن است یک Attribute یا صفت داشته باشد . برای مثال در فایل برنامه، یک صفت به نام Type

با مقادیر Home یا Mobile برای تگ Phone تعریف شده است . در نهایت ، کد مربوط یه جستجو عبارت است از :

 

همانطور که در بالا مشهود است ، دو عدد select زده ایم ، یک بر روی Contact ها و دیگر بر روی Phone  ها،
و آن Contact ی که نامش با نامی که کاربر وارد کرده است و فامیلشان با فامیلی که کاربر وارد کرده است
را و نیز شماره تلفن ثابتش را انتخاب می کنیم و در Phone ذخیره می کنیم.

2-  برای ذخیره کرده به صورت زیر عمل می کنیم :

 

همانطور که در کد فوق مشخص است ، یک مخاطب جدید به صورت Bottom Up ایجاد شده است. یعنی
اول فرزندان آن ایجاد شده است و بعد کل مخاطب اضافه شده است . یعنی در چهار خط اول ، مشخصات
یا فرزندان درخت ایجاد شده اند سپس یک گره که مانند ریشه عمل میکتد و این چهار فرزند را در برمیگیرد ، ایجاد
میشود و این گره در فایل اصلی اضافه میشود.

فایل های ضمیمه