عبارت باقاعده برای شماره موبایل ایران

عبارت باقاعده برای شماره موبایل ایران <br/> در Visual Studio در فیلد Validation Expression ابزارِ Regular Expression Validator می توان فرمت های متنوعی را برای برسی صحت اطلاعات ورودی وارد کرد.

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .در Visual Studio در فیلد Validation Expression ابزارِ Regular Expression Validator  می توان فرمت های متنوعی را برای برسی صحت اطلاعات ورودی وارد کرد. برای مثال فرمت ایمیل ، URL ، کد پستی ، شماره تلفن های کشور هایی نظیر آمریکا ، آلمان ، ژاپن و فرانسه :

برای مثال عبارت باقاعده برای ایمیل به صورت زیر است:یا شماره تلفن آمریکار به صورت زیر است:ولی برای بررسی صحت شماره تلفن ایران ما نیاز به عبارت با قاعده ای برای شماره تلفن ایران داریم تا به صورت Custom به این فیلد بدهیم ، نحوه ساخت بدین شرح است :

ابتدا مثال هایی از شماره مبایل ایران را می بینیم:

091x-xxx-xxxxهمراه اول   

و

0931-xxx-xxxx   ایرانسل

.

.

.

0939-xxx-xxxx

و

0921-xxx-xxxxرایتل   

.

.

.

0929-xxx-xxxx

 

شماره تلفن ایران برای اپراتور همراه اول با 091 شروع می شود و هشت رقم دیگر هرچیزی می توانند باشند

برای اپراتور ایرانسل و تالیا با 093 شروع می شود و رقم چهارم از 1 تا 9 و هفت رقم دیگر می توانند هر رقمی از 1 تا 9 باشند.

و برای اپراتور رایتل با 092 شروع می شوند و رقم چهارم از یک تا 9 و هفت رقم دیگر می توانند هر رقمی از 1 تا 9.

عبارت باقاعده برا شماره مبایل ایران به صورت زیر است:این عبارت نشان می دهد که شماره ها با 09 شروع می شوند رقم سوم یا یک (همراه اول) یا سه (ایرانسل و تالیا) یا دو (رایتل) اگر یک باشد رقم چهارم می تواند از 0 تا 9 باشد اگر 3 باشد رقم چهارم می تواند از 1 تا 9 باشد واگر دو باشد رقم چهارم می تواند از 1 تا 9 باشد

رقم پنجم تا یازدهم یعنی هفت رقم آخر به دو دسته تقسیم می شوند که دسته اول 3 رقم از هر رقمی بین 0 تا 9 و دسته دوم چهار رقم از هر رقمی بین 0 تا 9 هستند.