ErrorProvider در سی شارپ

ErrorProvider در سی شارپ <br/> کامپوننتی به نام Error Provider در ToolBox وجود دارد که برای مدیریت فرم ها و اعتبار سنجی اجزا فرم ساخته شده است ساخته شده است

ErrorProvider در سی شارپ

کامپوننتی به نام Error Provider در ToolBox وجود دارد که برای مدیریت فرم ها و اعتبار سنجی اجزا فرم ساخته شده است ساخته شده است

 

نحوه کار با این کنترل به این شرح است که یک Error Provider به داخل فرم کشیده و در کد ها کد مربوطه را به این صورت مینویسید

 

نمونه ضمیمه شده است

 

موفق و پیروز باشید

فایل های ضمیمه